Aqualith Park, Recreatie & Leisure

Over Aqualith Park

Aqualith Park is een plek waar educatie, informatie, producten, promotie, nieuwigheden, bedrijven en landen elkaar ontmoeten. Met een oppervlak van maar liefst 20 hectare, wordt Aqualith Park hét groene, recreatieve, informatieve en futuristische centrum van Rivierenland en een aantrekkelijke bestemming in de regio. Bedoeld voor vertier, entertainment, educatie en vermaak maar ook voor rust en ontspanning.

.

Het Aqualith park zorgt voor een aanbod dat er nog niet is. Naast de rust van het Groene Hart, de prachtige kleuren van de fruitbloesem en de weidsheid van Waterland: de ontdekking van Rivierenland.

Aqualith Park vertelt het verhaal van het centrum, van Holland. Hierbij staat de Betuwse cultuur en het Hollandse landschap centraal. De basis voor Aqualith Park is het polderland met de kenmerkende lange rechte bomenrijen en de boerenerven. In het westelijk deel komt het Aqualith Parkt. Op open plekken in het park komt ruimte voor sport en spel. In het oostelijk deel, rond het spoor en direct bereikbaar vanaf de A4, is er ruimte voor grootschalige recreatie. Hier wordt straks het verhaal van Holland verteld door middel van onder meer attracties. Ook is er ruimte voor een educatieve, promotionele, informatieve overdekt evenementenlocatie.

.

.

We ontwikkelen het park niet alleen, maar doen dit samen met inwoners, bedrijven, boeren en investeerders vanuit Rivierenland. Op deze manier werken we samen aan een uniek park voor iedereen. Het is de bedoeling dat partijen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren. De gemeente geeft hierbij regels mee en zorgt voor een goede begeleiding. Hierdoor is niet precies aan te geven hoe het park eruit komt te zien en hoe lang de ontwikkeling gaat duren.

Aqualith Park is volop in ontwikkeling en je kunt er straks van alles beleven!

Bestemmingsplan

In 2016-2018 is het Masterplan Aqualith Park ontwikkeld. Dit Masterplan is de basis voor de ontwikkelingen in Aqualith Park. Hierin staan op hoofdlijnen de doelen en hoofdelementen van het park.
.
Er staat precies in hoe Aqualith Park eruit komt te zien. In 2019 is het Masterplan opnieuw tegen het licht gehouden. Er is nu duidelijker omschreven dat Aqualith Park een ‘kavelgewijze ontwikkeling’ is.
.
Dit houdt in dat het Aqualith Park concept stukje voor stukje per module en project is ontwikkeld. Partijen kunnen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren.
.
De gemeentes zet zich in om ontwikkelingen mogelijk te maken. We kijken met eigenaren, ontwikkelaars, investeerders en initiatiefnemers per module hoe de ontwikkeling gestart kan worden.

Een bestemmingplan en milieueffectrapport

Om de doelen in het Masterplan mogelijk te maken, maakt de organisatie een bestemmingsplan. Voor een groot gebied, zoals Aqualith Park, moeten ook de milieueffecten van de ontwikkelingen onderzocht en beschreven worden. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER).

De eerste stap is gezet

De eerste stap in een MER-procedure is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin worden de onderzoekkaders met de bijbehorende vraagstelling beschreven. Wat gaan we verder onderzoeken en welk detailniveau houden we aan. In de NRD staan geen antwoorden, er wordt alleen beschreven welke dingen er worden onderzocht en wat de onderzoekvragen zijn. Alle antwoorden worden in het MER uitgewerkt. Het NRD wordt vastgesteld door de Raad.

En dan, onderzoeken!

Na de vaststelling van de NRD volgt de MER. Hierin worden de onderzoeken uitgevoerd en antwoord gegeven op de vragen die in de NRD zijn gesteld. De uitkomsten van de onderzoeken worden beschreven in een (concept) MER.

Tegelijk met het maken van de MER wordt het voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Deze (concept) MER wordt samen met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, nadat deze is goedgekeurd door het college. De Commissie voor de MER wordt hierbij om advies gevraagd. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zienswijzen indienen. De gemeente beantwoordt deze adviezen en zienswijzen. Het definitieve bestemmingsplan en MER worden door college en raad vastgesteld.

Planning

De MER is eind 2021 gereed. Naar aanleiding van de MER worden er keuzes gemaakt. Deze keuzes worden verwerkt in het bestemmingsplan. Het voorontwerp bestemmingsplan is daarom in het begin van het vierde kwartaal 2021 gereed.